Výukové materiály

 

Počítačové řízení experimentu:

         poex-slide.pdf (20 MB)

        Základy regulace (2.5 MB)


Mikroprocesory I:

             mp1.pdf (73MB)


   Firemní literatura Microchip:

       zkrácená verze  pic.pdf  (380 kB)      plná verze  picref.pdf (2.8 MB)


Mikroprocesory II:

            mp2.pdf (5 MB)

              

    Firemní literatura Intel:

        ia-32-sysarch1.pdf  (3.5 MB)             ia-32-sysarch2a.pdf (2.4 MB)

        ia-32-sysarch2b.pdf (1.9 MB)            ia-32-sysarch3.pdf (5.5 MB)

        itanium-1.pdf(3 MB)                          itanium-2.pdf (8.3 MB)

        itanium2-sw.pdf (2.6 MB)                   itanium2-hw.pdf (804 kB)

        itanium-hw.pdf (988 kB)

 

          Intel 64 IA32 - 1 - Basic Architecture (3.7 MB)  

          Intel 64 IA32 - 2A - Instruction Set Reference A-M  (2.9 MB)

          Intel 64 IA32 - 2B - Instruction Set Reference N-Z  (6 MB)

          Intel 64 IA32 - 3A - System rogramming Guide 1  (5.4 MB)

          Intel 64 IA32 - 3B - System Programming Guide 2  (3.4 MB)

   

   
      Okruh otázek ke zkouškám Mikroprocesory I,II:  omp.pdf (124 kB)


Operační systémy:  

           osy prezentace.pdf (5 MB)

    Okruh otázek ke zkoušce Operační systémy:  oosy.pdf (47 kB)