Homepage of

Zuzana Masáková

 

 

About me

Contact

CV

 

Research

Topics

Publications

Citations

 

Teaching (in Czech)

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ALGE

TC

APST

Pro studenty

 

Other

Pro doktorandy

Prezentace 

Hlavní učební text: Z. Masáková, E. Pelantová: Teorie čísel, skriptum ČVUT, 2010.


 

Součástí přípravy na zkoušku je vypracování úloh, a to 3 povinných, dalších nepovinných. Úlohy nahradí zkoušení z příslušné látky.


První sada dobrovolných úloh je zde.


Druhá sada dobrovolných úloh je zde.Otázky ke zkoušce zde.Sylabus k mojí části přednášky:

 

Diofantické aproximace, Fareyovy zlomky, řetězové zlomky, Hurwitzova věta. Množina algebraických čísel. Algebraická číselná tělesa, norma a stopa, Galoisova tělesa, okruhy celých čísel algebraických těles, jejich integrální báze. Dělitelnost v okruzích celých čísel, jednotky, ireducibilní prvek vs. prvočíslo. Kvadratická a cyklotomická tělesa, dělitelnost v jejich okruzích celých čísel, aplikace na řešení diofantických rovnic.

 

Stránky prof. E. Pelantové.

 

 

Literatura na internetu:

 

Algebraic Number Theory (Univeristy of South Carolina): http://www.math.sc.edu/~filaseta/gradcourses/Math784.html

Algebraic Number Theory (University of Nottingham): http://www.maths.nott.ac.uk/personal/ibf/aln/

Algebraic Number Theory (University of Exeter): http://www.maths.ex.ac.uk/~rjc/notes/algn.dvi

Základy algebry (MFF UK): http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/skripta_zalg.pdf

Teorie čísel a RSA (MFF UK): http://www.karlin.mff.cuni.cz/~drapal/teorie_cisel.pdf

 

Další zajímavé odkazy:

 

World of Mathematics: http://mathworld.wolfram.com/

Stránky o prvočíslech: http://primes.utm.edu/